https://www.facebook.com/ptlkatowice

Wyróżnienia


12 października 2002 roku
z okazji 50-lecia istnienia oddziału, Zarząd Oddziału Katowice PTL podjął uchwałę ustanowienia
Medalu im. dr med. Józefa Rostka
- wybitnego śląskiego lekarza i społecznika.

Medal ten będzie przyznawany corocznie:
  • Osobom i instytucjom, które zasłużyły się w działalności PTL na terenie (dawnego województwa katowickiego) obecnie śląskiego i całej Polski.
  • Za wybitne osiągnięcia na polu działalności społecznej i charytatywnej.
  • Za powszechnie uznane osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.