https://www.facebook.com/ptlkatowice

Jubileusz 50 lecia


23 listopada 2002 roku odbyła się piękna uroczystość, uroczystość poświęcenia sztandaru Oddziału Katowice Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Inicjatorem ufundowania sztandaru był Tadeusz Taborek - członek Zarządu Oddziału.

PUNKTAMI GŁÃ“WNYMI uroczystości było:
  • Poświęcenie sztandaru w czasie koncelebrowanej Mszy Świętej
  • Uroczysty przemarsz do Domu Lekarza
  • Główne uroczystości w Domu Lekarza - w tym przywitanie przybyłych gości przez dr n.med. Jerzego Dosiaka, wykład profesora Kornela Gibińskiego pt. "Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego u progu nowego stulecia", oraz przedstawienie historii Oddziału przez dr n.med. Stanisław Gołbę


Ważnym elementem uroczystości było również wręczenie
nagród Zarządu Głównego PTL:
  • Zasłużony dla PTL
  • Bene Meritus

Oddział został wyróżniony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwo Lekarskiego - srebrnym łańcuchem, a przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie dyplomem dr Wolffa.Prezes Zarządu i zastępca prezesa Zarządu Głównego został ponadto indywidualnie wyróżniony dyplomem dr Wolffa

Listy gratulacyjne przesłał Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, prezydent miasta Katowic Piotr Uszok, JM Rektor ŚlAM - prof.zw dr hab.n.med. Tadeusz Wilczok.
Warte odnotowania jest również wystąpienie prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej Macieja Hamnkiewicza.