https://www.facebook.com/ptlkatowice

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca Zarządu Oddziału
Dr Małgorzata Dosiak

Vice Przewodniczący Zarządu Oddziału
Dr n. med. Jacek Gawron
Dr Agnieszka Szewczyk – NowakSekretarz
Dr n. med. Beata Poprawa

Skarbnik
Dr Michał Roleder


Członkowie Zarządu Oddziału
Rzecznik Prasowy: Dr n. med. Tomasz Rzemieniuk
Dr Henryk Potyrcha


Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Dr Dominika Leś
Vice Przewodnicząca: Dr Joanna Radwańska – Czempiel
Członkowie:
Dr Wojciech Koss
Dr Piotr Zastocki


Honorowy Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: Dr Jadwiga Półtorak - Król
Vice Przewodnicząca: Dr Katarzyna Grabowska
Członek: Dr n. med. Beata Reszka