https://www.facebook.com/ptlkatowice

Zarząd Oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału
i Członek Prezydium Zarządu Głównego

Dr n. med. Jerzy Dosiak

Vice Przewodniczący Zarządu Oddziału
Dr Henryk Potyrcha
Dr Agnieszka Szewczyk-NowakSekretarz
Dr n. med. Beata Reszka

Skarbnik
Dr n. med. Agnieszka KowalskaPawełek


Członkowie Zarządu Oddziału
Dr n. med. Jerzy Fidyka
Dr Michał Roleder
Dr n. med. Tomasz Rzemieniuk


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Dr Wojciech Koss
Członkowie:
Dr Joanna Radwańska-Czempiel
Dr Piotr Zastocki

Honorowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Dr Małgorzata Dosiak
Vice Przewodniczący: Dr n. med. Andrzej Wojtas
Członek: Dr n.med. Jacek Gawron