https://www.facebook.com/ptlkatowice

Zjazdy i Zebrania Naukowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zebrania naukowe PTL zostają odwołane.

O nowych terminach będziemy informować w późniejszym czasie.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw DU/2020/522)